Tập Lái
10/12/19
14
5
3
31
Mình đang đi 2.5Q 2013. Xe ít đi, odo mới 18.xxx thôi, chưa đâm đụng hay sửa chữa gì mà mỗi lần cài số từ P sang R hay D cần số khá cứng và mỗi lần chuyển số từ P qua mấy số kia thì nghe tiếng “cụp”. Tuy nhiên từ các số kia về P thì lại êm và nhẹ không nghe gì.
Cái này là lỗi gì hay các do nó thế anh em?