Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
56
SG
Trên bộ đàm bác dùng kênh số mấy ạ. ? (1-16)
Dạ cuối tháng em có kế hoạch riêng nên không tham gia với các bác được ạ.
Chào Mợ Sũa buổi sáng!
Cố gắng tham gia với anh em chơi vui di nào. Thanh niên chưa Dzợ, phải Máo lên chớ lị!!!
Anh em Mềnh hay để tín hiệu ở kênh số 4 đó bác Sữa!