Hạng F
14/12/10
16.910
89.624
113
Nhân dịp năm hết tết đến! Chào xuân Đinh Dậu (Con gà vàng) kính mời a e tập họp tại CL (Cờ Lờ) Đồng Tháp trước là ae ăn tân gia nhà FC hội cam cỏ và cổ! Sau là ae hàn huyên một năm sửa chửa của hội STC! Chương trình dự kiến bắt đầu từ 0h00 ngày 21/01/2017 nhằm ngày 24 tháng chạp đến 0h00 ngày 22/01/2017!
P/s e xin thay mặt FC hô hào có gì ko phải FC lượng thứ bỏ qua cho e!
 
Hạng D
1/11/14
1.808
9.813
113
Nhân dịp năm hết tết đến! Chào xuân Đinh Dậu (Con gà vàng) kính mời a e tập họp tại CL (Cờ Lờ) Đồng Tháp trước là ae ăn tân gia nhà FC hội cam cỏ và cổ! Sau là ae hàn huyên một năm sửa chửa của hội STC! Chương trình dự kiến bắt đầu từ 0h00 ngày 21/01/2017 nhằm ngày 24 tháng chạp đến 0h00 ngày 22/01/2017!
P/s e xin thay mặt FC hô hào có gì ko phải FC lượng thứ bỏ qua cho e!
Tính kéo nguyên gia đình xuống CL ăn chực 1 bữa,sẵn du lich miền tai luôn, mà kẹt sắp nhỏ còn học,V1 còn đi làm,hic