Hạng B2
22/2/16
102
52
33
34
Con này gọi luxuryline còn đc chứ sport mà xài trim gỗ chời. Thà mắc hơn 200tr sau này về đỡ phải thay vô lăng, bumper fake, bộ mâm 18, cùm phanh và hệ thống treo M thôi cũng hơn số chênh lệch này rồi.