Hạng D
9/1/15
1.966
2.726
113
39
VN có 4 trụ, hôm đá chung kết Xi-gem có tận 3 trụ ngồi thoả mái xem đá banh, cũng reo hò như đứa trẻ khi VN ghi bàn, thêm Bác lớn chạy AB lộ mặt đi bão cùng người dân... ụi thế cần xe chống đạn mần chi ta.
 
Hạng D
11/8/21
2.797
2.743
113
18
Ám sát làm gì cho tốn đạn...để đó phá còn hơn...hè hè...xe này về ế chít...
 
Hạng D
23/2/09
1.257
6.707
128
chủ thớt có biết xe mới nhập khẩu phải kiểm định ko? nội vượt qua ải kiểm định này ko thì hãng nó nghỉ luôn ý nhập xe!