Hạng B2
22/12/15
223
448
63
Con này với X5 Xline Plus thì con nào ngon hơn? Con X5 còn đc cái 7 chỗ
 
Hạng B2
23/7/17
155
123
83
rối như tơ vò với các bản này X6 M Sport, Q8, Cayenne coupe bên 9 - 9.5 lặng :mad: