Hạng B2
21/8/10
386
135
43
HCM
các bác in cái hình X3 ra giấy đó, sau đó bắt đầu chơi tương tác, WC sẽ tự động bật, tiếp đó các bác đưa cái logo X3 vừa mới in vào WC sẽ thấy thôi :)