Hạng D
21/12/17
1.527
2.396
113
39
Avante hả? Em có con này rồi mà. Có điều con Avante của em nay sắp... ngồi sui được rồi. Hic
 
Tập Lái
18/5/17
38
32
18
29
Xe đẹp quá!
Riêng khoản Cần số em nghĩ bác nào hay gác tay lên cần số sẽ rất thích đây!
Hy vọng về Việt Nam, Trường Hải x1,5 or x2 giá bán thôi là mừng lắm rồi!