Hạng B2
13/1/15
381
89
28
Hãng này so với huyndai và kia thì sao mọi người,có bền không:D
 
Hạng F
22/10/09
8.168
25.123
113
đẹp thì đẹp đó dưng ôm em nó xong thì lo vấn đề" hậu sự"