Tập Lái
15/2/23
20
1
3
Đặt tên là hết muốn mua, gì mà Subaru BRZ, ai mà nhớ, đặt mịa nó Subaru Busku dễ nhớ nhất. Ra show room hỏi: "sale ơi có busku ko" hay "Busku nay nhiêu em ơi"...... Bao bán chạy. Chán Subaru......

Lấy chữ S ra cho nó dễ chứ lị