Hạng B2
17/2/14
278
11.576
93
Cty mình có vài dự án ở kv Tây Nguyên và Miền Tây- Triển khai cùng lúc thì ko đủ kinh phí + nhân sự qly điều hành nên cần tìm đơn vị đồng hành triển khai. Bên mình lĩnh vực lquan đến chuyển đổi số 4.0 mảng công nghệ thông tin.
Lh o9o ba sáu 3 o ba một 1 Cường Vũ