Hạng B1
9/5/08
64
1
8
rtôi ở nha trang cần mua citivan7c hoặc bán tải 600Kg để chở hàng.và cho hỏi citivan mua về bỏ 2 hàng ghế sau thì cần làm gì và chi phí.Khi muốn chở khách thì gắn vào khỏi đăng ký lại được không.và xin các bác chỉ cho tôi những nơi bán xe cũ và mới chẳng hạn như DEAWOO bán tải 600Kg khi cần chở hàng và người đều được.XIN CÁM ƠN
 
Last edited by a moderator: