Tập Lái
12/9/16
1
0
1
31
Có đội nào đang thiếu người không cho mình tham gia đá với,mình chỉ đá được ở hậu vệ,đội nào có ở vòng vòng xung quanh gò vấp,mình đá được buổi tối,mình đá ở mức trung bình