Hạng B1
4/8/22
78
4.375
83
Khu vực quanh Thủ thiêm ah
Cám ơn các anh chị.
 
Tập Lái
6/8/20
17
1.292
78
26
Hôm bữa em thấy có anh trong nhóm rao 1 miếng ở Trương Văn Bang mà hình như chỉ chưa tới 20 tỷ.