Tập Lái
10/4/19
3
0
1
30
tình trạng camera không nhận thẻ nhớ, đã mua 2 thẻ khác thay và vẫn bị hiện tượng như vậy !!!