Hạng D
17/7/05
1.736
43
48
55
Sài gòn
Em đang cần tìm phần mềm lưu dữ liệu dạng thư mục có hỗ trợ phông chữ tiếng Việt dạng Unicode. Nó tương tự như phần mềm Maple hoặc Memoirs2001 Pro.
Pác nào biết xin chỉ giúp.
Thanks