Tập Lái
28/10/21
16
6
3
31
B ịn mông lên sô nét hay rai de chưa em ịn lên sô nét rồi và đảm bảo là ngồi hàng sau chỗ để chân thoải mái hơn pho cớt, độ ngả của tựa lưng và độ dài của nệm đỡ đùi đều ổn
Pho cớt nếu ngồi hàng sau ngay ngắn, thắt dây an toàn và lắc lư theo nhịp uốn lượn của xe khi thằng cầm tài nó xào chẻ trên đường thì ôk, chứ b nói ngồi thoải mái là k thể r
À còn nữa, có nâng bi thì em nâng bi của em chứ việc méo gì phải nâng bi đứa khác
Ê đừng tráo khái niệm. Cứ cho là focus chật hơn sonet thì đâu có nghĩa nó phải chật hơn raize? Raize thì mình chưa có dịp thử còn nhà bà con có focus đi về SG-Đà Lạt 3, 4, 5 người hoài chả nghĩ cách gì nó chật hơn con morning hay i10 được.