Hạng D
9/1/15
1.971
2.733
113
39
em này tầm 600 thì thôi rồi lụm ơi. Xin vĩnh biệt các cụ : lốt, ách..
 
Hạng B2
27/3/09
352
323
63
Chắc cà đau
244÷316 đem về vn bán 450÷550 là cháy hàng ngay. Nếu ó thêm Bản máy dầu giá dưới 600 nữa thì mấy em Mpv cỡ nhỏ chỉ có nước khóc tiếng mán.