Tập Lái
20/4/20
21
27
13
21
đã xong đâu mà cho thông xe nhỉ? lại lấy hình ở đâu gắn vào ? trên Google Map vẫn chỉ thấy những đường mờ mờ đắp đất gián đọa
đã xong đâu mà cho thông xe nhỉ? lại lấy hình ở đâu gắn vào ? trên Google Map vẫn chỉ thấy những đường mờ mờ đắp đất gián đoạn.
Xem youtube cập nhật mỗi ngày không xem đi xem bản đồ vệ tinh. Tuyến chính thảm toàn tuyến rồi.