Tập Lái
12/11/19
39
4
8
+++ 3 chính sách mới của dự án PNR Estella giai đoạn 2
- Chiếc khấu 8% trên tổng giá khi thanh toán từng đợt
- Chiếc khấu 20 % trên tổng giá khi thanh toán 1 lần 95%
- Chính sách mua lại sản phẩm của khách hàng với lợi nhuận 30% trên 18 tháng
 
Tập Lái
12/11/19
39
4
8
+ 3 chính sách ngày 28/10/2022 đến cuối năm
- Thanh toán theo từng đợt chiếc khấu 16% trên tổng giá
- Thanh toán nhanh chiếc khấu 20% trên tổng giá
- Chính sách mua lại sau 18 tháng với lợi nhuận 30%

+++ Giá 1 nền PNR Estella giai đoạn 2 từ 870-930 triệu ạ
LH : 0977548007