Hán Nô
18/5/14
6.209
43.021
113
31
The Hán Nô
Cần Giờ có diện tích tương đương diện tích Lãnh thổ Quốc đảo Singapore,

Tổng thu Ngân sách của Huyện Cần Giờ trong 1 năm đã đạt mức bằng 1/ 1243 (một phần của một nghìn hai trăm bốn mươi ba) Tổng chi Ngân sách Quốc gia của Quốc đảo Singapore trong 12 tháng,

vì vậy để đảm bảo xây dựng Cần Giờ phát triển về Hạ tầng tương đương Hạ tầng của Singapore hiện nay, Huyện Cần Giờ chỉ cần tập trung toàn bộ Ngân sách của Huyện Cần Giờ trong khoảng 183 năm tới chỉ để chi cho đầu tư xây dựng Hạ tầng của Huyện Cần Giờ
 
31/7/17
112
131
43
Sài Gòn
Dự kiến Vin sẽ kick off dự án CG vào giữa 2023

kick off gì mà giờ này chưa san lấp mặt bằng, chưa triển khai hạ tầng, ko có máy móc gì ráo, chưa có qh 1/500. anh đúng như cái tên của mềnh just for fun thôi