Hạng B2
26/2/23
219
225
43
33
đất cần giờ sẽ được quy hoạch làm nghĩa trang cho nguyên khu miền nam. Đảm bảo sinh thái và phân hủy an toàn. Nuôi trồng cây xanh.
 
  • Haha
Reactions: natifood
Hạng C
3/12/18
881
2.719
93
Quận 7
đất cần giờ sẽ được quy hoạch làm nghĩa trang cho nguyên khu miền nam. Đảm bảo sinh thái và phân hủy an toàn. Nuôi trồng cây xanh.
Đất nghĩa trang phân lô bán ngon hơn............ :D :D :D :D :D :D
Vừa thăm mộ vừa nghỉ dưỡng có vẻ hợp lý hơn