Hạng B2
12/11/19
123
4.897
93
39
Cái này chắc phải vài thằng đi tù
Bà con đóng thêm tiền hoàn thiện hạ tầng
Hoặc cái gì đó phải rất đau thương thì mới ra kết quả cuối cùng được
Bà con nào trên 50 nên bỏ qua sự kiện này