Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
2 em đẹp quá , ah quên high end , nội thất cái CRV có cặp loa mầu vàng , tuyệt vời.