Hạng D
18/9/15
2.406
2.772
113
2 em đẹp quá , ah quên high end , nội thất cái CRV có cặp loa mầu vàng , tuyệt vời.