9/5/16
2.812
2.461
113
Bình Phước
Nghe bảo còn đang nghiên cứu động cơ 5 thì nữa thì phải.
5 Thì là nói cho vui thôi, thực ra họ làm ra động cơ đó rồi bác, nó là động cơ sử dụng chu trình Atkinson, thường thì bác thấy máy VVT là nó đó. vòng tua thấp nó sẽ sử dụng 5 kì khí, đến vòng tua cao thì tác động VVT để còn 4 kỳ khí, trở về otto để tăng công suất..
 

Attachments