Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
18/6/13
65
0
0
E có được vài tấm hình thiết kế và thực tế thi công CT kh Q.10 e mạn phép up lên cho ACE xem qua.
5oo12D0OVhVfNQW4pKJWj2N_zHvxSl4ak-WWJtcw1Ho=w363-h203-p-no
SybyPWS_kvcMBeNz9LgKj3fEfWUAuwRSO-6IFgxLoz0=w360-h203-p-no


gym4BRAgBkHyb75ASX7ZRMs-qBd0NNbw3xRpB_MJOqw=w362-h203-p-no
6XgjRVElWlQrmMVPJGF86UqMYgTBDImflrNaxo0gSw0=w163-h207-p-no


mv3EH32MMRsAsDgNPGJlTg1kCvHlaYtTA2yDHX_eyDk=w271-h203-p-no
tOMIvOQvp_anERDVPw6KsfWXp5d1Xz5my_mz3FS1iAU=w277-h207-p-no


0olAW-QyqOIgVLFZCQIsLlQQ8LAiyNO4CbOfi_XVhtI=w276-h207-p-no
0olAW-QyqOIgVLFZCQIsLlQQ8LAiyNO4CbOfi_XVhtI=w276-h207-p-no


kwGOAE_Ab-ygMPSs_hZ3snZWtzzUxH2AsCfJHMmhxmg=w276-h207-p-no
YAQ4Up5agqDtQrUmilaO8vmjDUDEZvPvy08x0Wslupg=w277-h207-p-no


Chúc tất cả sức khỏe. :)
 
Hạng B1
18/6/13
65
0
0
greenwind007 nói:
hình bé quá coi không có sướng con mắt tẹo nào :(
Nó nằm trong file PDF e xuất ra chụp hình lại chứ hem có file gốc bác ơi. Thông cãm cho e cái hihi
 
Tập Lái
3/11/13
4
0
0
TPHCM
chivas06082013 nói:
E có được vài tấm hình thiết kế và thực tế thi công CT kh Q.10 e mạn phép up lên cho ACE xem qua.
5oo12D0OVhVfNQW4pKJWj2N_zHvxSl4ak-WWJtcw1Ho=w363-h203-p-no
SybyPWS_kvcMBeNz9LgKj3fEfWUAuwRSO-6IFgxLoz0=w360-h203-p-no


gym4BRAgBkHyb75ASX7ZRMs-qBd0NNbw3xRpB_MJOqw=w362-h203-p-no
6XgjRVElWlQrmMVPJGF86UqMYgTBDImflrNaxo0gSw0=w163-h207-p-no


mv3EH32MMRsAsDgNPGJlTg1kCvHlaYtTA2yDHX_eyDk=w271-h203-p-no
tOMIvOQvp_anERDVPw6KsfWXp5d1Xz5my_mz3FS1iAU=w277-h207-p-no


0olAW-QyqOIgVLFZCQIsLlQQ8LAiyNO4CbOfi_XVhtI=w276-h207-p-no
0olAW-QyqOIgVLFZCQIsLlQQ8LAiyNO4CbOfi_XVhtI=w276-h207-p-no


kwGOAE_Ab-ygMPSs_hZ3snZWtzzUxH2AsCfJHMmhxmg=w276-h207-p-no
YAQ4Up5agqDtQrUmilaO8vmjDUDEZvPvy08x0Wslupg=w277-h207-p-no


Chúc tất cả sức khỏe. :)
1 like cho thiết kế này nhé, nhìn đẹp và mát mẻ quá,hi
 
Status
Không mở trả lời sau này.