23/10/06
14.638
5.121
113
Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, đường đua khá dài (3-5km) nên chưa có bài nào hoàn thành trong ngày.
Challenge Quy Nhon 2022