Chào AE Năm Mới Sức Khỏe

Hạng D
15/6/12
1.427
539
113
41
Xác nhận
confirm
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
OTOHAGIANG nói:
Lâu Lắm Không lên rồi ae có gì mới không
Em Mới thay đổi đôi chút AE ném đá nhẹ nhẹ tí nha./.
Chào bác!ae vẫn vậy ợ!
Thế bác quảng cáo mấy cái gánh hát bên trên phỏng ạ???
Bác nói em không hiểu./.

ý nói là xe bác độ lạ , không đụng hàng :D
 
Hạng F
11/12/06
7.284
23.222
113
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
OTOHAGIANG nói:
Lâu Lắm Không lên rồi ae có gì mới không
Em Mới thay đổi đôi chút AE ném đá nhẹ nhẹ tí nha./.
Chào bác!ae vẫn vậy ợ!
Thế bác quảng cáo mấy cái gánh hát bên trên phỏng ạ???
Bác nói em không hiểu./.
Bác HP vào trả lời kìa !!! :D:D:D

 
Hạng D
1/6/11
4.524
5.027
113
9
Xác nhận
confirm
nguyengiao nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
OTOHAGIANG nói:
Lâu Lắm Không lên rồi ae có gì mới không 
Em Mới thay đổi đôi chút AE ném đá nhẹ nhẹ tí nha./.
Chào bác!ae vẫn vậy ợ!
Thế bác quảng cáo mấy cái gánh hát bên trên phỏng ạ???
Bác nói em không hiểu./.
Bác HP vào trả lời kìa !!! :D:D:D
Dạ em nói là mấy cái đèn giống đoàn cải lương THT lắm ợ!
 
HoanTon nói:
nguyengiao nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
OTOHAGIANG nói:
Lâu Lắm Không lên rồi ae có gì mới không
Em Mới thay đổi đôi chút AE ném đá nhẹ nhẹ tí nha./.
Chào bác!ae vẫn vậy ợ!
Thế bác quảng cáo mấy cái gánh hát bên trên phỏng ạ???
Bác nói em không hiểu./.
Bác HP vào trả lời kìa !!! :D:D:D
Dạ em nói là mấy cái đèn giống đoàn cải lương THT lắm ợ!
Kiểu khác người chẳng giống ai cả hehe./.
 
Hạng C
12/12/12
939
73
28
49
Xì Phố
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
nguyengiao nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
OTOHAGIANG nói:
Lâu Lắm Không lên rồi ae có gì mới không
Em Mới thay đổi đôi chút AE ném đá nhẹ nhẹ tí nha./.
Chào bác!ae vẫn vậy ợ!
Thế bác quảng cáo mấy cái gánh hát bên trên phỏng ạ???
Bác nói em không hiểu./.
Bác HP vào trả lời kìa !!! :D:D:D
Dạ em nói là mấy cái đèn giống đoàn cải lương THT lắm ợ!
Kiểu khác người chẳng giống ai cả hehe./.
bác cẩn thựn, miệng quan chức có gang có thép đới

 
Hạng F
11/12/06
7.284
23.222
113
NamLam 2012 nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
nguyengiao nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
OTOHAGIANG nói:
Lâu Lắm Không lên rồi ae có gì mới không
Em Mới thay đổi đôi chút AE ném đá nhẹ nhẹ tí nha./.
Chào bác!ae vẫn vậy ợ!
Thế bác quảng cáo mấy cái gánh hát bên trên phỏng ạ???
Bác nói em không hiểu./.
Bác HP vào trả lời kìa !!! :D:D:D
Dạ em nói là mấy cái đèn giống đoàn cải lương THT lắm ợ!
Kiểu khác người chẳng giống ai cả hehe./.
bác cẩn thựn, miệng quan chức có gang có thép đới
Ăn mắm thiếu muối nên miệng cứng như thép hả Nato? :D
 
Hạng C
28/6/13
994
17.269
93
Xác nhận
confirm
nguyengiao nói:
NamLam 2012 nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
nguyengiao nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
OTOHAGIANG nói:
Lâu Lắm Không lên rồi ae có gì mới không 
Em Mới thay đổi đôi chút AE ném đá nhẹ nhẹ tí nha./.
Chào bác!ae vẫn vậy ợ!
Thế bác quảng cáo mấy cái gánh hát bên trên phỏng ạ???
Bác nói em không hiểu./.
Bác HP vào trả lời kìa !!! :D:D:D
Dạ em nói là mấy cái đèn giống đoàn cải lương THT lắm ợ!
Kiểu khác người chẳng giống ai cả hehe./. 
bác cẩn thựn, miệng quan chức có gang có thép đới
Ăn mắm thiếu muối I- ỐT nên miệng cứng như thép hả Nato? :D
UPPPPPP cho bạn Lato thấy
Thân
 
Hạng F
11/12/06
7.284
23.222
113
BaKe nói:
nguyengiao nói:
NamLam 2012 nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
nguyengiao nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
OTOHAGIANG nói:
Lâu Lắm Không lên rồi ae có gì mới không 
Em Mới thay đổi đôi chút AE ném đá nhẹ nhẹ tí nha./.
Chào bác!ae vẫn vậy ợ!
Thế bác quảng cáo mấy cái gánh hát bên trên phỏng ạ???
Bác nói em không hiểu./.
Bác HP vào trả lời kìa !!! :D:D:D
Dạ em nói là mấy cái đèn giống đoàn cải lương THT lắm ợ!
Kiểu khác người chẳng giống ai cả hehe./. 
bác cẩn thựn, miệng quan chức có gang có thép đới
Ăn mắm thiếu muối I- ỐT nên miệng cứng như thép hả Nato? :D
UPPPPPP cho bạn Lato thấy
Thân
Up phát!!!
Hóng típ
 
Hạng F
12/1/11
6.493
121
63
Xì Phố
nguyengiao nói:
BaKe nói:
nguyengiao nói:
NamLam 2012 nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
nguyengiao nói:
OTOHAGIANG nói:
HoanTon nói:
OTOHAGIANG nói:
Lâu Lắm Không lên rồi ae có gì mới không
Em Mới thay đổi đôi chút AE ném đá nhẹ nhẹ tí nha./.
Chào bác!ae vẫn vậy ợ!
Thế bác quảng cáo mấy cái gánh hát bên trên phỏng ạ???
Bác nói em không hiểu./.
Bác HP vào trả lời kìa !!! :D:D:D
Dạ em nói là mấy cái đèn giống đoàn cải lương THT lắm ợ!
Kiểu khác người chẳng giống ai cả hehe./.
bác cẩn thựn, miệng quan chức có gang có thép đới
Ăn mắm thiếu muối I- ỐT nên miệng cứng như thép hả Nato? :D
UPPPPPP cho bạn Lato thấy
Thân
Up phát!!!
Hóng típ
bà mợ, chiên gia mông má Bake đã vào