Hạng B2
26/11/05
492
4.742
93
Hôm nay đi đường gặp 2 bạn gái không quen bên Hồ bán nguyệt cần kích bình mà xe em kg có nên em tìm được số gọi bác Hà để nhờ trợ giúp. Cảm ơn bác Hà, bác lThanhthai đã trực tiếp đến hổ trợ. Em xin hứa nội trong tuần sẽ tìm mua một bộ dây câu bình và tìm hiểu cách câu bình đặng mai mốt cũng được điều động như vầy. Em xin phép post tin nhắn cảm ơn của hai bạn gái kia.
Chào buổi sáng!
 
Hạng D
14/8/15
1.568
23.526
113
Hôm nay đi đường gặp 2 bạn gái không quen bên Hồ bán nguyệt cần kích bình mà xe em kg có nên em tìm được số gọi bác Hà để nhờ trợ giúp. Cảm ơn bác Hà, bác lThanhthai đã trực tiếp đến hổ trợ. Em xin hứa nội trong tuần sẽ tìm mua một bộ dây câu bình và tìm hiểu cách câu bình đặng mai mốt cũng được điều động như vầy. Em xin phép post tin nhắn cảm ơn của hai bạn gái kia.
View attachment 2493013
Dồi anh vs anh @lthanhthai có mần dì 2 em gái kia hông? Hóng hình 2 e gái.
 
  • Like
Reactions: vuisme