Hạng D
14/8/11
3.875
79.744
113
Bản thân nguyên bản của Ter thì không có lọc gió!! Cửa lấy gió của Ter nằm ngay dưới nắp ca po sát kính xe.
Những người có sử dụng Ter thì đều biết điều hòa của Ter không lạnh sâu!! Tuy nhiên, điều hòa đủ để người ngồi trong xe thấy thoải mái. nếu không cần làm sạch giàn nóng giàn lạnh và thay lọc gas sẽ thấy khác hẳn.
Còn một trải nghiệm này nữa. Ter của M6. thấy lạnh bình thường nhưng không đã... dần dần thì một hôm nó không lạnh và nhiệt máy cũng tăng cao... kiểm tra thì thấy quạt bị mòn than, mòn cổ góp..... sau khi khắc phục quạt thì... thấy rõ.... đi giữa trưa máy lạnh mở số 2 là đủ... còn đi tối thì chỉ mở số 1 là đủ. Vậy khi điều hòa kém mát thì trước tiên các anh thử kiểm tra lại quạt gió xem nó có đủ tốc độ không nhé!! vì nó dễ nhất!!!