Hạng C
30/4/16
861
316
63
Tổng thể từ mọi thông số kỹ thuật và giá thì chọn C200 Ex luôn, chỉ là thông số mà giá Bim ngang em C200 này thì 50 - 50 theo sở thích xe CKD hay xe CBU mà táng... Bim rẻ hơn thì lại phải chọn Bim. Bim bị ăn dày quá thôi.
 
Hạng B2
26/5/16
273
220
43
Có rất ít ngưòi đã sở hữu và trực tiếp cầm lái (mới từ đầu, xe cũ em không xét) cả 2 dòng này với class tương đương 3 và C, 5 và E.
Em là lái xe mới chỉ được lái 3 (18, 2x) và C (1, 2), E (3), em có cảm tình hơn với Bim.