Hạng B2
22/2/13
484
2.474
113
Cả 2 xe đều ngon, nhưng tiền chênh nhiều như vậy thì chọn Mer thôi.