Hạng B2
22/2/13
384
1.488
113
Cả 2 xe đều ngon, nhưng tiền chênh nhiều như vậy thì chọn Mer thôi.