Hạng C
14/9/17
887
838
93
39
Tân Uyên, Bình Dương
Acqui nhé, tôi bị lỗi này rồi. Con này lắm bệnh vặt lắm. Hầu hết lỗi có mã số check đc, duy thi thoảng lúc depa có tiếng róc rách như suối chảy mà mình chưa mò đc lỗi gì nữa.
Air nước mát nhé bác. Nếu thay nước mát mà thợ dở hay bị cái này lắm. Hiểu nó thì ko có gí hết cả