mic confirmed
Hạng C
18/7/04
714
454
63
Thực ra chi phí bảo dưỡng của các dòng xe cũng không chênh lệch nhiều nếu chia trung bình ra chi phí từng tháng. Hơn nữa số tiền đó không phải là lớn so với giá trị của xe. Có lẽ mình nên quan tâm đến giá phụ tùng thay thế nhứ gương, đèn, quạt gió... Và chi phí sửa chữa. Tất nhiên là trong hãng .
 
Hạng F
29/10/16
10.781
17.930
113
Pháp
Thực ra chi phí bảo dưỡng của các dòng xe cũng không chênh lệch nhiều nếu chia trung bình ra chi phí từng tháng. Hơn nữa số tiền đó không phải là lớn so với giá trị của xe. Có lẽ mình nên quan tâm đến giá phụ tùng thay thế nhứ gương, đèn, quạt gió... Và chi phí sửa chữa. Tất nhiên là trong hãng .
Em thì dùng xe ...Đức mới, cho nên chi phí không bao nhiêu so với các xe cũ khác ...
Nếu xem thử về lịch bảo dưởng đúng hãng thì đến giờ

- Thay nhớt (loc) 2 lần
- Thay 1 lần bố thắng trước
Cây số : 76K
Chỉ vậy thôi, do đó chi phí nói xe Đức Âu đắt là không đúng.

Tai nạn quệt quẹt cũng có, nhưng cái nầy nằm trong bảo hiểm lo hết ...