Hạng B2
15/3/19
283
290
63
31
Biển số xe Đắk Lắk theo quy định có ký hiệu mã đầu số đầu là 47. Được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô - mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA.

Biển số xe tỉnh Đắk Lắk

Biển số xe tỉnh Đắk Lắk

Biển số xe các huyện của Đắk Lắk là các biển số có nền màu xanh, số trắng thuộc quyền sở hữu của các cơ quan nhà nước. Còn với biển số 47 có nền màu trắng, số đen thuộc sở hữu của từng cá nhân.

Biển số 47 tỉnh nào?​

Theo đó biển số xe 47 thuộc tỉnh Đắk Lắk

Tra cứu biển số xe máy Đắk Lắk​

Biển số xe huyện Krông Buk: 47-U1
Biển số xe huyện Cư Kuin: 47-T1
Biển số xe huyện Buôn Đôn: 47-S1
Biển số xe huyện Ea Súp: 47-P1
Biển số xe huyện Lắk: 47-N1
Biển số xe huyện Krông Pắk: 47-M1
Biển số xe huyện Krông Ana: 47-L1

Tra cứu biển số xe máy Đắk Lắk


Biển số xe huyện Krông Bông: 47-K1
Biển số xe huyện Cư M’gar: 47-H1
Biển số xe huyện M’Đắk: 47-G1
Biển số xe huyện EaKar: 47-F1
Biển số xe huyện Krông Năng: 47-E1
Biển số xe huyện Ea H’leo: 47-D1
Biển số xe Thị xã Buôn Hồ: 47-C1
Biển số xe thành phố Buôn Ma Thuột: 47-B1 hoặc 47-B2

Biển số xe ô tô tỉnh Đắk Lắk​


Biển số xe ô tô tỉnh Đắk Lắk


Biển số Đắk Lắk quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu biển 47A-xxx.xx
Biển số xe ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là biển 47B-xxx.xx
Xe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Đắk Lắk là biển 47C-xxx.xx
Biển số xe van đăng ký tại tỉnh Đắk Lắk có ký hiệu biển 47D-xxx-xx
Xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại tỉnh Đắk Lắk có đăng ký biển số 47LD-xxx.xx
Xe sơ-mi rơ-moóc tại Đắk Lắk sử dụng biển số xe 47R-xxx.xx
Biển số xe quân đội làm kinh tế ở Đắk Lắk có ký hiệu biển 47KT-xxx.xx

Biển số xe Buôn Ma Thuột​


Biển số xe Buôn Ma Thuột


Như vậy biển số xe thành phố Buôn Ma Thuộc được kí hiệu là 47-B1 hoặc 47-B2

Biển số xe khách Đắk Lắk​

Biển số xe khách Đắk Lắk gồm ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là biển 47B-xxx.xx
 
  • Like
Reactions: ValentinoViviano