LCC confirmed
Hạng B2
8/11/15
121
116
43
Mê BIM trước giờ mà đúng là duyên ko đến đươc với BIM, lúc trước hỏi mua BIM mà còn hàng tồn và cả lô ngoài cảng thấy ngán quá. Bây h vô tay TH thì hỡi ôi cái giá....