Hạng B1
1/4/18
78
42
18
Tập đoàn Phenikaa này hoạt động trong lĩnh vực gì vậy bác?
Em thì biết nó có nhà máy điện tử lớn với cả sản xuất đá thạch anh nhân tạo nữa bác.