Hạng C
3/6/16
604
1.087
93
Xong, nguyên cục đá bay vô cái thớt. Dự là chuẩn bị có bài mới :))