Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
9/5/10
1.819
3.823
113
Phòng thuê cho công nhân ở cũng oải, mà tôi thấy mở nhà hàng đám cưới cho công nhân còn oải hơn, nghe nói có nhiều đám cưới công nhân chỉ tốn có vài triệu
 
Status
Không mở trả lời sau này.