Hạng B2
19/12/13
310
81
28
410 rầu cha nậu ... lặt vặt Mận bỏ hỏng tính đó ... nhưng quá phơ thế mới xứng tầm con cọt

Hehehe, tính đến bi giờ thì EGLA nằm ở ngưỡng nào ta??? Trần hay sàn đây ta???
 
Hạng B2
21/8/12
448
360
63
49
Mỹ Tho Tiền Giang
Mấy anh cho giá hết hồn bảo đảm bác nào yếu bống vía bỏ chạy mất tiêu hehe...
Chơi xe hỏi tiền thì sao chơi được... (câu này không cho vợ cả nghe)