Hạng B2
22/11/15
198
132
43
Hiện tại em có cho một công ty cửa hàng tiện lợi thuê shophouse kinh doanh. Mỗi tháng công ty đó gửi tiền thuê + tiền thuế cho em luôn. Nhưng công ty lại không yêu cầu em xuất VAT. Vậy em muốn hỏi nếu giờ em không chủ động đi khai và đóng thuế thì sau này em có bị cục thuế phạt gì không ạ?
 
hdv confirmed
Hạng B2
24/2/05
253
79
28
Hiện tại em có cho một công ty cửa hàng tiện lợi thuê shophouse kinh doanh. Mỗi tháng công ty đó gửi tiền thuê + tiền thuế cho em luôn. Nhưng công ty lại không yêu cầu em xuất VAT. Vậy em muốn hỏi nếu giờ em không chủ động đi khai và đóng thuế thì sau này em có bị cục thuế phạt gì không ạ?
Công ty đi đóng thuế hay bác đi đóng thuế phải căn cứ theo hợp đồng. Nhiều trường hợp chủ nhà đề nghị công ty đóng hộ thuế tncn luôn. Trường hợp của bác thì bác phải chủ động đi đóng thuế vì cty đã gửi tiền thuế lại cho bác rồi. Bác nên ra chi cục thuế hỏi chi tiết thủ tục giấy tờ cần những gì. Còn phạt thì chắc chắc rồi nếu bác không kê khai tncn hàng năm.
 
HNS confirmed
Hạng B2
24/3/10
101
161
43
Lạ ta, công ty kia không yêu cầu VAT còn gửi bác tiền thuế. Có sự nhầm lẫn gì chăng