Hạng D
28/6/16
1.484
1.648
113
Hóng chi tiết tại sao ko xứng đáng
Giá Mẽo quốc có hơn 20 ngàn. Lắp ở VN giá 45-55 ngàn $
Không ngáo giá thì là cái gì.
Nói chung bọn Thaco định giá rất ngáo trừ con K3. Mà ngáo nhất là cả đống BMW.
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
9.540
54.041
113
Giá Mẽo quốc có hơn 20 ngàn. Lắp ở VN giá 45-55 ngàn $
Không ngáo giá thì là cái gì.
Nói chung bọn Thaco định giá rất ngáo trừ con K3. Mà ngáo nhất là cả đống BMW.
tưởng a nói chất lượng so với các xe khác chứ
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
9.540
54.041
113
Giá Mẽo quốc có hơn 20 ngàn. Lắp ở VN giá 45-55 ngàn $
Không ngáo giá thì là cái gì.
Nói chung bọn Thaco định giá rất ngáo trừ con K3. Mà ngáo nhất là cả đống BMW.
con Toy Cross bên mẽo giá nhiêu a
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
9.540
54.041
113
Giá Mẽo quốc có hơn 20 ngàn. Lắp ở VN giá 45-55 ngàn $
Không ngáo giá thì là cái gì.
Nói chung bọn Thaco định giá rất ngáo trừ con K3. Mà ngáo nhất là cả đống BMW.
con tucson giá bên mẽo nhiêu a
 
Hạng D
24/8/07
1.560
2.309
113
cái màn hình taplo panorama to chảng, lớn nhất trong tất cả các dòng xe
 
Hạng B2
30/7/16
391
473
63
Quận 8, HCMC