Hạng F
28/8/19
6.742
11.470
113
Palm Beach, Florida, US
Để nói về cái " Giá long môn" người ta thế này. Vú dị, Ngay cả luôn cao tốc 2 lane xe.
Tốc độ bthg 70ml/h theo bảng Limit ( Bạn có thể phóng 85ml/h). Cách trạm 5km, cắm biển thông báo, cách trạm 2km biển báo lập lại và tốc độ cho phép giảm đến 35ml/h.
2 lane ngày trạm nó chẻ thành 4-5 lane ( Dành 2-3 lane bên phải cho xe KO CÓ Pass Key, phải trả bằng CASH)... Các xe có thẻ cứ ôm 2 lane trái qua trạm không dừng...Từ 4-5 lane sau Trạm, nó sẽ nhập lại như cũ 2 lane, các xe tự điều tiết.
Và sau đó, tốc độ được đưa về 70ml/h như cũ.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
2/5/16
1.933
1.880
143
Trên cao tốc mới bắt buộc phải có thẻ chứ quốc lộ, tỉnh lộ...chưa bắt buộc.
Đúng vậy nhưng họ lại gây phiền hà cho những xe đi sau phải dừng chờ.
 
Hạng F
16/7/15
6.316
25.426
113
từ từ sẽ bắt buộc dán thẻ hết....
xe không dán thẻ không cho đăng kiểm là xong ngay...
 
Tập Lái
16/11/20
19
10.093
78
48
Tiếng Việt mình năm 2024 có từ nào thay thế "Giá long môn" cho đỡ Tàu và âm lịch không nhỉ anh @mong teo?
dùng tiếng Anh.
các cụ ngày xưa chuyển qua dùng quốc ngữ là để con cháu khỏi vất vả giống như Tàu chữ nào cũng phải dịch.