Tập Lái
25/8/20
37
46
18
31
Hạng F
29/10/14
7.369
8.627
113
Bồi thường vài chục củ đã khoai rồi. Đền cả cái xe thì thôi. Chủ xe đi cày cuốc mà mua xe mới.
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng D
14/8/11
3.586
67.046
113
Đó là mặt tối của thị trường BH VN. Nó khiến BH (đáng lý là chỗ dựa cho người dân khi gặp rủi ro, và thời cơ cho doanh nghiệp... ) không lớn mạnh được !!