Hạng D
22/2/08
4.297
450
83
52
google.com
Chi Hội Phó XNL
Thành viên BQT
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
chúc mừng 2 bác. xóm mình cố gắng vận động bác Thiết vô nhận giải đi HT ơi. Hay là mình tổ chức rước giải ra NT cho bác ấy vậy!!!!
 
Hạng F
18/5/09
6.245
10
38
miumiusg nói:
chúc mừng 2 bác. xóm mình cố gắng vận động bác Thiết vô nhận giải đi HT ơi. Hay là mình tổ chức rước giải ra NT cho bác ấy vậy!!!!
Ấp NT đang có kế hoạch Nam tiến, nếu mời đuợc bác Thiet vào cùng nữa thì tuyệt vời quá.

Xin chúc mừng bác Mr. Thiet và bác Truong195 tiếp tục đuợc nhận giải thuởng vinh danh đóng góp của OS : OS Outstanding Member!
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.084
113
53
POLTS nói:
Chúc mừng hai bác nhé, em ước làm Om sòm quá nhưng chẳng biết làm sao toàn phát biểu bậy bạ :D:D

Cẩn thận cái nick, chết nhăn răng bây giờ :D