Hạng B2
24/10/14
110
23
18
36
Và SFC...rất ngạc nhiên...lại chọn Tieurongvang...thay vì là ReusNguyen hay Cubom...những sát thủ rất mát tay...Thế nhưng, thực tế đã chứng minh rằng anh hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của BHL...cho dù, cũng ko ai để ý kỹ rằng khi sút bóng anh có nhắm mắt vì căng thẳng hay không...:p
Đề nghị cấp bằng khen cho a Sờ Ti ah:3dnhiumay: