Hạng D
21/3/14
1.676
726
113
30
Chương trình sn vẫn vậy, chỉ thêm phần show xe buổi sáng. Có vẻ các cựu osers không mặn mà cho lắm.