Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.843
3.963
113
53
chắc cà đao
STT Nick - Số Tiền (+ Đã Đóng)
1 Quỹ OS - 62.000.000 +
2 otosaigon - 1.000.000 +
3 camerahn - 500.000
4 phongluu - 500.000 +
5 Der - 500.000 +
6 Bannang - 500.000 +
7 Ocean13 - 200.000 +
8 Bravia - 500.000
9 Tymoty - 2.000.000 +
10 Mimo - 500.000
11 Hung02 - 500.000 +
12 BimAuto - 500.000 +
13 Dochoiantoan - 200.000 +
14 Moonriver - 500.000 +
15 Tintin - 500.000 +
16 Tigermom - 500.000 +
17 CanThi - 500.000 +
18 Ty - 500.000 +
19 QHA_VN - 500.000 +
20 Olympus - 500.000 +
21 Diem Huynh - 500.000 +
22 Binharch - 500.000 +
23 Haobui - 500.000 +
24 Truongthon - 1.000.000 +
25 NangSG_đồng bọn - 5.000.000 +
26 Thuỷ_Bạn Tý - 500.000 +
27 T.ran - 500.000 +
28 7G Tronic - 500.000 +
29 Tuan0201 - 500.000 +
30 Bman - 500.000 +
31 BBQ - 3.000.000 +
32 Ha Sonata - 200.000 +
33 B35 - 1.000.000 +
34 4bthanb2b - 500.000 +
35 Tocdo - 500.000 +
36 Dinhngo - 1.000.000 +
37 Hesovi - 500.000 +
38 Xeonline - 500.000 +
39 OnlineCafe - 500.000 +
40 God_Father - 500.000 +
41 Thangkt - 500.000 +
42 DucHuy82 - 500.000 +
43 Phduc - 500.000 +
44 Cuongdote - 100.000 +
45 Nai - 300.000 +
46 Huynn - 500.000 +
47 Petrol - 500.000 +
48 Steelman - 500.000 +
49 Tamtennis - 100.000 +
50 Subaru555 - 500.000
51 Tuanphanthanh75 - 200.000 +
52 Sese - 500.000 +
53 Namthuanfood - 200.000 +
54 Dongtaduongsu - 5.000.000
55 Toyzace - 500.000 +
56 Banhchungnong - 500.000
57 Kevinshoponline - 300.000 +
58 Nintiendo - 500.000 +
59 ChieuCuong+GaraThuanPhat - 1.000.000 +
60 Mieumiusg - 500.000 +
61 Tigrou - 500.000 +
62 KienHuyndaiTp - 5.000.000
63 Tomyle - 500.000 +
64 Simmymamy - 500.000
65 Kienvang - 500.000 +
66 Myan - 200.000 +
67 Garaao - 500.000 +
68 Otohanoi - 500.000
69 Teddythanh - 100.000 +
70 Vsiu - 500.000 +
71 Caothu - 500.000 +
72 Space - 200.000 +
73 Dumbledore - 1.000.000 +
74 DaoLo - 200.000 +
75 Mr.Bum - 200.000 +
76 Daclong09 - 100.000 +
77 danglock - 500.000 +
78 tuphung.bgroup - 500.000 +
79 ellapham - 200.000 +
80 MuiDai - 500.000 +
81 Mun - 100.000 +
82 Xenho - 1.000.000 +
83 Manhmedossa - 1.000.000
84 WD - 200.000 +
85 Shelbymustang - 200.000 +
86 Austin_100 - 200.000 +
87 Demigod 200.000 +
88 Gakho 200.000 +
89 UMG 1.000.000 +
90 CongThanh 1.000.000 +
91 Ken1802 500.000 +
92 nqkhanhn 500.000 +
93 meocon07 300.000 +
94 Vicao_FB 200.000 +
95 Kbear 500.000 +
96 Rottie 1.000.000 +
97 Ms. Trendy 1.500.000 +
98 Joly 500.000 +
99 tuan394 500.000 +
100 HanhPham(OSFI) 2.000.000 +
101 PTANH/DUCGA/CHAU THANH HUNG 600.000 +
102 Binhmefe 500.000 +
103 Vanquan1310 1.000.000 +
104 HungNguyen123 500.000 +
105 Kevinchen(Đấu Giá Chai Rượu) 9.900.000 +
106 Anh Vu 500.000 +
107 NNH 500.000 +
108 KhoaiTaySG 200.000 +
109 Chi Hội HFC 2.000.000 +
110 Chi Hội TDTT 5.000.000 +
111 Chi Hội MBFC 5.000.000 +
112 Chi Hội GMFC 2.700.000 +
113 MAFC 3.700.000 +
114 OSFI 10.000.000 +
115 Chi Hội SOS 7.500.000 +
116 Chi Hội FIFC 4.300.000 +
117 Chi Hội KIAFC 5.900.000 +


Tổng cộng: 194.400.000 đ
Thực thu: 167.400.000 đ
Hôm nay là ngày hạn chốt kết sổ, em xin cập nhật danh sách cho đến sáng ngày 15/8/2012