Hạng B2
24/11/18
340
260
63
HCM
ủa nhớ chiếc xe này ngoài thấy cũng cao lắm mà ta, như bài nói chiều cao chuẩn 1775mm, sao ông kia đứng cạnh chiếc xe thấy chiếc xe lùn tịt vậy nè :)