Hạng C
20/1/18
531
67.117
103
Bác cứ đem tất cả nhét tất vào 2 xe, có thêm xe cẩu cùng đi nhé. Em hóng đợi bác post hình đó.
tại mayz a kg bít off road nen nghĩ vẫy

tháng 12 mènh sẻ di

tat cã dương offroad ỡ Vn dã di hét roi

chua coz tracklog cũa duong nay thoiz a
 
Hạng C
7/4/13
866
625
93
tại mayz a kg bít off road nen nghĩ vẫy

tháng 12 mènh sẻ di

tat cã dương offroad ỡ Vn dã di hét roi

chua coz tracklog cũa duong nay thoiz a
E hóng nha bác. Tặng bác 1 like nha.
P/S: Đứng chết trôi nick là được.
 
Tập Lái
21/10/18
1
2
3
38
phãi đẽ xe ỡ lại là bít kg chuyen nghip và kinh nghiem roi

di may cai nay phãi có spare part dem theo dẽ sữ chu nhĩ

ngu nhĩ
Lần đầu tiên tôi đang theo dõi bài viết hay như thế này, tôi đang theo dõi niềm đam mê của người ta thì tôi ngứa mắt với cái ông nhõi này nên tôi phải đăng ký 1 nick và đăng nhập vào để gửi tới ông đôi lời: ông thì biết cái beep gì về offroad mà ngồi đó cào phím hả? ông im mẹ mồm ông đi để người khác khỏi nghĩ ông ngu nhé! sao ông biết người ta không có tiền mà ông khuyên mua pickup , người ta thích trải nghiệm như vậy đó, ông hiểu chưa!
 
Hạng C
20/1/18
531
67.117
103
Lần đầu tiên tôi đang theo dõi bài viết hay như thế này, tôi đang theo dõi niềm đam mê của người ta thì tôi ngứa mắt với cái ông nhõi này nên tôi phải đăng ký 1 nick và đăng nhập vào để gửi tới ông đôi lời: ông thì biết cái beep gì về offroad mà ngồi đó cào phím hả? ông im mẹ mồm ông đi để người khác khỏi nghĩ ông ngu nhé! sao ông biết người ta không có tiền mà ông khuyên mua pickup , người ta thích trải nghiệm như vậy đó, ông hiểu chưa!
haizz

noiz chuỵen kỳ nhĩ

a coi thữ ỡ nuóc ngoaiz di phãi có spare parts a oiz

landcruiser cũa toyota mới có thẽ di offroad ỗn dinhz dc